ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู :: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   
edukorat@gmail.com   

ข่าว
การศึกษา
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


โทรศัพท์ 044-009009  ต่อ 1126     โทรสาร 044-242636
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000