หน้าแรก
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร

ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ภาคปกติ
(101521) 1/2560

ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
ภาค กศ.ปช รุ่นที่17
(101521) 1/2560

ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2
ป.บัณฑิต รุ่น 3
(101533) 1/2560

ปฏิทินทักษะวิชาชีพครู
นศ.ปี 4 ภาคปกติ
(101411) 1/2560

Download  
คู่มือและแบบประเมิน

- ระดับ ป.บัณฑิต
- ระดับปริญญาตรี
ตารางการออกนิเทศก์

โรงเรียน
ร่วมพัฒนาวิชาชีพ

ใบสมัครเข้าร่วม 2560

รายชื่อร.ร. ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อร.ร. ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อร.ร. ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อร.ร. ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์นิเทศก์ (ภาคปกติ)

อาจารย์นิเทศก์(ภาค กศ.ปช)

ครูพี่เลี้ยง


Facebookฝ่ายฝึกคะ Hi5ฝ่ายฝึกคะ ส่งe-mailถึงฝ่ายฝึกคะ
 


แบบบันทึกข้อมูลครูพี่เลี้ยงสำหรับจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
คลิกดูรายละเอียดที่นี่