หน้าแรก
ประวัติคณะ
ปรัชญา วิสัยทัศน์
กรรมการบริหาร
โครงสร้างคณะ
หน่วยงานภายใน
ทำเนียบคณาจารย์
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
ปฏิทินการศึกษา

 

 

ขอต้อนรับทุกท่านสู่เวบเพจสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ครับ
  E-mail   ::  edukorat@gmail.com   

 
 
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
เข้าขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ 28 ธันวาคม 2554
 
  


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษา

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรี
ภาคปกติทั้งหมด2-54 ณ 2 ก.พ. 55
รายวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
02.05.54คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
การมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากรในคณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่นี่
โทรศัพท์ภายในคณะ

 

 

สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์    หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4425-4000 ต่อ 1101, 1116,1105

Mail:: edukorat@gmail.com